GRY I ZABAWY TOWARZYSKIE

WARSZTATY, SZKOLENIA I KURSY

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Enter Life
to firma kompleksowo zajmująca się rozwojem człowieka młodego, ale także dorosłego.

Nasze Cele:

poznanie siebie

rozwój ludzkiego potencjału

tworzenie relacji społecznych

profilaktyka uzależnień

integralny rozwój osoby

terapie uzależnień od technologii

O mnie:

Dr Angelika Wiech ur. 1987 roku w Bielsku-Białej od 2010 roku z ogromnym dynamizmem zajmuje się integralnym rozwojem człowieka szczególnie młodego, ale także dojrzałego i starszego. Bogate wykształcenie zarówno w zakresie rozwoju fizycznego, społecznego, psychicznego jak i duchowego młodego pokolenia przez wszystkie lata odzwierciedlało się w jej pracy zawodowej jako nauczyciela, pedagoga, wykładowcy i instruktora różnorodnych sportów.

            Posiadane tytuły naukowe:

 • dr Teologii Pastoralnej (Warszawa);
 • mgr Pedagogiki Resocjalizacyjnej i Opiekuńczo Wychowawczej (Warszawa);
 • Wychowania Fizycznego i Gimnastyki Korekcyjnej (Katowice);
 • kurs kwalifikacyjny – oligofrenopedagogika i inne.

Współczesne zmiany społeczne, rozwój technologiczny i obecna sytuacja wychowawcza młodzieży skłania do podjęcia wsparcia w integralnym, pełnym rozwoju młodego pokolenia i pomocy w „rozwijaniu skrzydeł” w specyficznych warunkach czasu.

Najważniejsze publikacje naukowe:

 • Ciało narzędziem realizacji powołania, Traditio, 2021.
 • Funkcjonowanie Państwowych Domów Opieki dla osób starszych, Ateneum Kapłańskie 2020.
 • Stworzenie wszechświata w świetle nauki i religii. Analiza naukowych debat, Fides et Ratio, 2019.
 • Ojciec i jego supermoce, Biblioteka Teologii Pastoralnej, 2019.
 • Rozwój kobiecości – przyjemność i wyzwanie, Biblioteka Teologii Pastoralnej, 2018.
 • Parafiada miejscem socjalizacji współczesnej młodzieży, Kultura – Społeczeństwo – Kościół, 2017.
 • Podstawowe błędy w komunikacji interpersonalnej przyczyną samotności człowieka współczesnego, Warszawskie Studia Pastoralne, 2017.
 • Ideał wychowawcy w procesie rozwoju cnót młodego człowieka, Warszawskie Studia Pastoralne, 2016.
 • Świętość powołaniem realizowanym na drodze miłości, Biblioteka Teologii Pastoralnej, 2016.
 • Korelacja pomiędzy psychoterapią a spowiedzią, Warszawskie Studia Pastoralne, 2016.

EnterLife

Osiedle Parkowe 1B
34-300 Żywiec
NIP 9372563419
REGON 527274070

Telefon

+48 513 202 523